ÅDNE LØVSTAD

Barkespade

Barkespaden tilhørte Marthinus og Martin, de forrige brukerne av Aasethskogen.

Det var deres skog, det var der de hadde sitt virke. Jernet var utvunnet fra myrene her oppe og smidd ut på en lokal smie. Barkespaden var en del av deres daglige arbeid og slit.

Da den ble plukket fram igjen fra branntomta på gården i 1996, hadde den fått sin nye patina. Jeg tilførte på den ene siden et solsymbol som tegn på vekst og en linje for å symbolisere kraften på den andre.

Etter å ha lett i flere dager, fant jeg stedet der den skulle stå. En ung gran ble kvistet i en liten åpning i skogen. Der fikk jeg føre barkespaden tilbake dit den hører hjemme. I skogen. Sirkelen var sluttet.

Første bilde | Forrige bilde| Neste bilde