ÅDNE LØVSTAD

Gransurring

Jeg festet deg med gransurringer.

Holder jeg deg fast?

Neppe.

Første bilde | Forrige bilde | Neste bilde