ÅDNE LØVSTAD

Konkret kunst, men med et symbolsk innhold er hva du møter her.

De fleste prosjektene er utført i Aasethskogen, dvs. skogen som tilhører gården vår.

Dette er nærmest urskog som ligger omlag 600 m.o.h.

Hva jeg tenker om kunst, kan du lese mer om i statement.