ÅDNE LØVSTAD

Svart stripe

Svart stripe av kull på en hvit stein.

Naturen pusser ut mitt spor med snø, med regn.

Det svarte blir grått, blekt, borte,… til alt igjen, bare er enda en hvit stein i skogen.

Første bilde | Forige bilde | Neste bilde