AASETH GÅRD

Gårdshistorie

Første brukerne i vår familie var Martinus ( 1868 -1944) og Lovise (1871- ) Aaseth. De giftet seg og overtok gården i 1895. Martinus var fra husmannsplassen Hellerudstuen og hadde vært i Amerika fra 1890, tjent penger og kom hjem for å gifte seg og kjøpe en liten gård.

Vi vet ikke så mye om gården fra denne tida annet enn at hovedbygningen var bygget i 1850årene. I tillegg var det en liten låve som ble revet da en ny ble bygget i 1936. Martinus drev gården sammen med familien og noe gårdshjelp. Sakte men sikkert vokste gården ettersom ny jord ble ryddet eller kjøpt av naboer. Om ikke dette var nok, arbeidet han i Bjørnstadskogen om vinteren og hadde kurvmakeri som tilleggsnæring.

De fikk 7 barn, Anna (1896 - 1988), Borghild (1898 - 1958), Klara (1900 - 1970), Martin (1904 -1984), Magda (1907- 1975), Laura (1910 -1965), Otilie (1913 - 1990).

Martin overtok gården etter at Martinus døde. I 1946 giftet han seg med Otilie Aasen (1902 -1977). De var barnløse, slik at det ble arvingene til eldste søsteren Anna som overtok. I første omgang hennes sønn Magne Kongssund (1926 -1990) med kone Ellen (1928- ). De overlot gården til Eli Kongssund (1963- ) og Ådne Løvstad (1960- ) i 1988. De har to sønner: Karl Martin (1988-) og Tor Hadrian (1990- ).

I Norske Gårdbruk 1957 står dette om Aaseth, gårdsnummer.10, bruksnummer 13:

"....Sk.mk. 1,06. Dyrket jord 26 da (mold), produktiv skog 30 da, annen utmark 20 da. - Våningshus bygget omkring 1850, ombygget 1901, fjøs, låve og stall bygd 1936, bu og bryggerhus 1945 (feil), Brt. kr. 25.000,- - 1 hest, 4 kyr, 3 ungdyr, 4 griser, 3 sauer, 20 høner.....

I Norske Gårdsbruk 1998 står dette om Aaseth, gårdsnummer 116, bruksnummer 13, 42 og 48:

"Jord 27 da (bortleid), skog 100 da, anna 17 da. Korn og gras. Kyr til 1960. - Våningshus bygd 1961, rest. 1988, stabbur 1926, bryggerhus 1920. Ny driftsbygning bygges etter brann i 1996. ...."

 

Martinus og Lovise på trappa i Aaseth.

bilde fra Aaseth omkring 1950