ELI KONGSSUND

Det skjer

Utdeling av Oppland fylkes kunstnerstipend - bilde til høyre.

 

 

 

 

 

 

DKS - Den Kulturelle Skolesekken

Jeg skal ut på turné med min egen produksjon: Å så vakkert!  i september,oktober og november2010.

I høst er det barneskolene på Toten som får besøk. Jeg gleder meg!

Produksjonen er laget i samarbeid med Oppland Fylkeskommune.

Med utgangspunkt i egne tekstiler, opplevelser og erfaringer skal jeg  snakke med barn fra 2. – 4.klasse om det vakre i livene våre. Hva er vakkert? Trenger vi det? Hva gjør det med oss?

Det er laget en egen hjemmeside for produksjonen, der du kan gå inn og dele med andre hva du forbinder med ordet vakkert og hva som er vakkert for deg. Jeg er glad for alle bidrag!