ELI KONGSUND

Å så vakkert!

”Å så vakkert!” er en produksjon jeg har laget til Den Kulturelle skolesekken , med støtte fra Kunstnersenteret i Oppland/ oppland fylkeskommune.

Hva betyr at noe er vakkert? Hva synes du er vakkert?  Må det vakre være en gjenstand som vi kjøper for penger, kan det være en lyd eller en lukt - eller kan det være noe vi gjør? Trenger vi det vakre i livene våre? Er det et grunnleggende behov  - hvorfor?

Tekstilkunstner Eli Kongssund har laget en installasjon med sine tekstilarbeider og gjenstander som hun synes er vakre – steiner, skjell, blomster og egne fotografier.

Ved å iscenesette seg selv, fortelle historier, og stille spørsmål om kunstverkene og gjenstandene i installasjonen, invitere kunstneren elevene til åpen dialog ,  der vi tar i bruk de ulike sansene våre for å bli kjent med det vakre.

Det er også laget en egen hjemmeside til denne produksjonen. Der kan elevene fortelle hva som er vakkert for dem, og de kan sende foto og digitale tegninger.
Første bilde | Forrige bilde | Neste bilde